Mobile Vikings at the festivals 2022 - wedstrijdreglement

 1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Mobile Vikings nv, met maatschappelijke zetel op het adres Kempische Steenweg 309 bus 1, 3500 Hasselt.

Mobile Vikings zal in juli-augustus 2022 op verschillende festivals (Pukkelpop, Alcatraz en Suikerrock) (nep)tattoos uitdelen.

In dit kader organiseert Mobile Vikings een wedstrijd die verschillende uitdagingen omvat, met één winnaar per uitdaging per festival. 

 Meedoen aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemers dit reglement onvoorwaardelijk aanvaarden. Betwistingen in dit verband worden niet in aanmerking genomen. 

 1. Periode

Juli-augustus 2022

 Suikerrock: 30 juli 2022

Alcatraz: 12-13-14 augustus 2022

Pukkelpop: 18-19-20-21 augustus 2022

 1. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle festivalbezoekers van 16 jaar en ouder die in België wonen, met uitzondering van personeel en medewerkers van Mobile Vikings en andere bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

Deelnemers onder 18 jaar moeten de uitdrukkelijke toestemming van een van de ouders of wettelijke voogd hebben om aan de wedstrijd te mogen deelnemen. Indien een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd, gaat Mobile Vikings ervan uit dat hij of zij de desbetreffende toestemming heeft verkregen.

Iedere persoon kan één keer deelnemen. Als iemand verschillende keren of met meerdere accounts aan de wedstrijd meedoet, telt alleen de eerste inzending.

Om mee te doen moet de deelnemer een QR-code scannen die hem of haar naar een landingspagina met meer informatie over de wedstrijd leidt. 

Mobile Vikings heeft het recht om een persoon voor een bepaalde periode uit te sluiten van deelname aan wedstrijden in geval van inbreuk op de deelnemingsvoorwaarden, gebrek aan fair play of indien de deelnemer zich misdraagt, misleidend handelt of te kwader trouw deelneemt aan de wedstrijd.

 1. Wedstrijdverloop en prijzen

Mobile Vikings biedt verschillende uitdagingen per festival aan, namelijk

 • Dedication: neem een foto met je tattoo, post die op je Instagram met #mobilevikings of tag Mobile Vikings
  • Win per festival 1 maand gratis 50 GB - 29 Vikingpunten
 • Schermtijd: verschijn op een podiumscherm met je Mobile Vikings-tattoo in vol ornaat
  • Win 1 jaar gratis Mobile Vikings internet thuis (Unlimited fast internet, afhankelijk van beschikbaarheid) - 456 Vikingpunten
 • Starstruck: neem samen met een artiest een foto met je Mobile Vikings-tattoo zichtbaar, post die op je Instagram met #mobilevikings of tag Mobile Vikings
  • Win per festival 1 jaar gratis mobiel - 348 Vikingpunten
 • Dag Allemaal: neem samen met een BV een foto met je Mobile Vikings-tattoo zichtbaar, post die op je Instagram met #mobilevikings of tag Mobile Vikings
  • Win per festival 1 jaar gratis mobiel - 348 Vikingpunten
 • #twinningiswinning: tattoo twinning - vind iemand met dezelfde tattoo, neem je foto met je Mobile Vikings-tattoo zichtbaar, post die op je Instagram met #mobilevikings of tag Mobile Vikings
  • Win per festival 3 maanden gratis 50 GB - 87 Vikingpunten
 • Gotta catch 'em all: vind 5 andere Vikings met dezelfde tattoo, neem je foto met je Mobile Vikings-tattoo zichtbaar, post die op je Instagram met #mobilevikings of tag Mobile Vikings
  • Win per festival 6 maanden gratis 50 GB - 174 Vikingpunten
 • Mobile Viking for life: laat de Mobile Vikings-tattoo écht zetten. Stuur ons een video van jezelf terwijl de tattoo effectief gezet wordt, een foto van het afgewerkte product, tag Mobile Vikings en post het op je sociale media met #mobilevikings als hashtag. De tattoo moet het hele Mobile Vikings-logo met merknaam "Mobile Vikings" bevatten zoals gebruikt op de website en minstens 5 cm groot zijn.
  • Win levenslang 29 Vikingpunten/maand of tot je geen Mobile Viking meer bent
 • Pukkelpop Bonus: neem een foto met Chokri en je Mobile Vikings-tattoo zichtbaar, post die op je Instagram met #mobilevikings of tag Mobile Vikings
  • Win 1 jaar gratis mobiel - 348 Vikingpunten

 Alleen festivalbezoekers die de foto op hun openbare Instagramprofiel plaatsen, worden beschouwd als deelnemers aan de wedstrijd. De winnaar van elke uitdaging is de deelnemer die de meest originele foto instuurt, waarop te zien is dat hij of zij de meeste moeite heeft gedaan om de uitdaging te winnen. 

De winnaar wordt aangeduid door Mobile Vikings en op de hoogte gebracht via zijn of haar socialemediaprofiel (direct bericht). Indien Mobile Vikings binnen een redelijke termijn geen reactie ontvangt van de winnaar met betrekking tot contactgegevens, rekeninggegevens, enz., staat het Mobile Vikings vrij om een andere winnaar aan te duiden. 

Alle prijzen worden uitsluitend uitgekeerd in Vikingpunten, in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Viking Deals. De Vikingpunten kunnen worden ingeruild om de factuur van Mobile Vikings te verlagen (1 Vikingpunt = 1 EUR). De prijs is ondeelbaar en moet als zodanig worden aanvaard. De prijzen mogen in geen geval worden verkocht of ingeruild tegen andere producten of contant geld. De Vikingpunten zullen worden uitgekeerd aan de winnende accounts binnen 14 dagen na de mededeling van Mobile Vikings aan de winnaar. De prijzen voor een internetaansluiting thuis zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van een internetverbinding op het gewenste installatieadres en het type verbinding indien beschikbaar. Als er thuis geen internetverbinding kan worden geïnstalleerd, zal het overeenkomstige bedrag in Vikingpunten worden toegekend, die kunnen worden gebruikt voor een mobiel abonnement of een prepaid kaart.

Als er een winnaar uit de bus komt die geen klant is bij Viking, zal hij of zij van deze Vikingpunten kunnen gebruikmaken als hij of zij een abonnement neemt bij Viking (activering van een Mobile Vikings simkaart of internetaansluiting thuis). In het andere geval kan hij of zij er ook voor kiezen om de Vikingpunten te schenken aan een persoon die klant is bij Viking. Als de winnaar zich klant maakt bij Viking en een abonnement of een prepaid tariefplan activeert, zal dit abonnement of prepaid tariefplan automatisch betalend worden wanneer alle gewonnen Vikingpunten opgebruikt zijn.

De deelnemer erkent en aanvaardt dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor de naleving van de toepasselijke regels en voorschriften inzake marketing met influencers en reclame. 

 1. Identificatie

De identiteit van de deelnemer wordt vastgesteld op basis van de gegevens die hij of zij verstrekt.

Mobile Vikings kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is omdat hij of zij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

Het gebruik van onjuiste gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer overeenkomstig artikel 3.

De deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar naam en/of foto zal worden gepubliceerd indien hij/zij een uitdaging wint, zonder dat hij/zij evenwel aanspraak kan maken op enige andere vergoeding dan de prijs.

 1. Algemene bepalingen

 Mobile Vikings is niet verantwoordelijk voor enige schade, lichamelijk letsel, ongeval of overlijden dat kan voortvloeien uit het verkrijgen van één van de prijzen en/of deelname aan de wedstrijd.

Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de wedstrijd zou moeten worden gewijzigd, opgeschort of geannuleerd omwille van overmacht of omstandigheden buiten zijn controle.

Mobile Vikings kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard ook of voor communicatieproblemen. Elke deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding in van de kenmerken die eigen zijn aan het internet, met name de technische mogelijkheden en de tijd die nodig is voor raadpleging, ondervraging, overdracht van informatie, onderbrekingen en meer bepaald de risico's die inherent zijn aan elke verbinding met of overdracht via het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke diefstal en de risico's van besmetting door mogelijke virussen die op het internet circuleren. Er kan geen klacht worden ingediend bij Mobile Vikings in verband met deze beperkingen.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting om deel te nemen aan de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of het bindende en onherroepelijke resultaat van de wedstrijd mag niet worden gecorrespondeerd (brieven, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle aanvullende verklaringen in verband met de wedstrijd worden geacht deel uit te maken van het reglement. Alle beslissingen van de organisatie zijn definitief.

De deelnemers aan de wedstrijd stemmen ermee in om zich in het openbaar te onthouden van negatieve uitlatingen over de wedstrijd en de organisatoren.

Elk misbruik, misleidend of frauduleus gedrag geeft Mobile Vikings het uitdrukkelijke recht om de betrokken deelnemer(s) onmiddellijk uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden die Mobile Vikings organiseert.

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat Mobile Vikings de persoonsgegevens van de deelnemer moet verwerken om hem of haar te informeren over het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt in overeenstemming met het privacy- en cookiebeleid van Mobile Vikings. Ga voor meer details naar https://mobilevikings.be/nl/terms-of-use/overview/.

Mobile Vikings heeft het recht om bepaalde delen van dit reglement te wijzigen om organisatorische redenen.

Elke klacht in verband met deze wedstrijd moet uiterlijk 10 kalenderdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk worden toegezonden aan het volgende adres: Mobile Vikings nv, Kempische Steenweg 309/1, 3500 Hasselt.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht.