Blijf ik Mobile Vikings als netwerk zien? Of krijg ik Proximus te zien?