Maandag, 14/12/2020 - Zoals je waarschijnlijk intussen weet, hebben DPG Media en Proximus een akkoord bereikt over de overname door Proximus van Mobile Vikings. Belangrijk om te weten is dat die transactie pas kan worden voltooid na de goedkeuring door de bevoegde mededingingsautoriteit. Het dossier zal de komende periode door Proximus worden ingediend bij die autoriteit. 

Dit akkoord is goed nieuws voor Mobile Vikings, maar het roept ongetwijfeld meteen een hoop vragen op. Het antwoord op een aantal vragen vind je hieronder!

Gaan de prijzen opslaan?

Nee. Mobile Vikings zal na dit akkoord voor overname geen prijsverhoging doorvoeren, niet voor herlaadkaarten, niet voor abonnementen. Er verandert immers niets aan ons streven: onze Vikings steeds de beste prijs en de beste service geven.

Wat gebeurt er met de Mobile Vikings-helpdesk?

Die zal onverminderd alive & kicking blijven, niets verandert. Daar zijn we duidelijk in: goede service voor onze Vikings zal altijd een van onze voornaamste doelen zijn.

Wat gebeurt er met mijn Vikingpunten?

Met je huidige Vikingpunten verandert er helemaal niets. De Vikingpunten die je vandaag hebt, hou je gewoon in je account. Ook de manieren om Vikingpunten te verdienen, zullen ongewijzigd blijven (Viking Deals en een nieuwe Viking aanbrengen).

Wat gebeurt er met de Viking Deals?

De Viking Deals maken vandaag 100% deel uit van je leven als Mobile Viking en zullen niet veranderen. De huidige manier van werken en de huidige partners zullen naar aanleiding van het akkoord over de overname niet veranderen.

Wat gebeurt er met de Viking Clans?

De Viking Clans maken vandaag 100% deel uit van je leven als Mobile Viking en zullen niet veranderen. De huidige manier van werken en de maandelijkse hoeveelheid gratis extra data zal naar aanleiding van  het akkoord over de overname niet veranderen.

Wat gebeurt er met het DNA, de identiteit van Mobile Vikings? Gaan jullie nog apart blijven bestaan?

Als de overname uiteindelijk doorgaat, heeft Proximus al aangegeven de essentiële merkidentiteit van Mobile Vikings te zullen vrijwaren. Het merk zal zijn producten en diensten onder dezelfde voorwaarden en onder dezelfde naam blijven aanbieden. Mobile Vikings zullen hun huidige dienstverlening en voordelen behouden en zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van het beste mobiele netwerk in België en meegenieten van toekomstige innovaties van Proximus.

Krijg ik opnieuw een andere simkaart?

Voor je simkaart verandert er niets. Ook als de mededingingsautoriteit het dossier goedkeurt, zal een nieuwe simkaart niet nodig zijn.

Kan ik mijn huidige nummer behouden?

Je zult zonder probleem je huidige telefoonnummer(s) kunnen houden.

Moet ik opnieuw van netwerk veranderen?

Voorlopig verandert er niets. Als de mededingingsautoriteit het dossier goedkeurt, switchen we in de toekomst wel naar het Proximus-netwerk. Belangrijk om te weten is dat je daarvoor alvast geen nieuwe simkaart nodig zal hebben. Deze overgang naar het Proximus-netwerk zal transparant gebeuren voor Vikings. Zodra we meer zicht hebben op hoe dat in zijn werk zal gaan, zullen we je daarover uitgebreid informeren. 

Garanderen jullie dat ik een goede dekking blijf hebben?

Als dit akkoord voor overname wordt goedgekeurd, zullen Mobile Vikings in de toekomst gebruik kunnen maken van het beste mobiele netwerk in België, en bovendien meegenieten van toekomstige innovaties van Proximus. Er zal een nog betere dekking zijn voor 3G en 4G(LTE), en ook de downloadsnelheid zal hoger liggen. Let op: deze gegevens zijn op basis van de drivetesten van halverwege 2020, en blijven dus onder voorbehoud van netwerkwijzigingen door Orange of Proximus. Zodra we meer zicht hebben op hoe dat in zijn werk zal gaan, zullen we je daarover uitgebreid informeren, al zal dat niet voor meteen zijn. 

Wat gebeurt er met de My Viking-app?

De My Viking-app maakt vandaag 100% deel uit van je leven als Mobile Viking. Die blijft dus gewoon werken zoals voordien.

Vanaf wanneer gaan jullie dan overgenomen worden?

Een concrete datum is er nog niet. De transactie moet eerst nog door de mededingingsautoriteit worden goedgekeurd.

Gaat Mobile Vikings dan ook breedband aanbieden?

Indien de overname doorgaat, ligt de weg naar een Mobile Vikings-breedband aanbod logischerwijs open. Maar wat de concrete toekomstplannen op dat vlak zijn, daar moeten we nog even koffiedik kijken. Uiteraard communiceren we daarover zodra er duidelijkheid over is.

Gaat Mobile Vikings dan ook smartphone-deals aanbieden?

Indien de overname doorgaat, ligt de weg naar Mobile Vikings-smartphonedeals logischerwijs open. Maar wat de concrete toekomstplannen op dat vlak zijn, daar moeten we nog even koffiedik kijken. Uiteraard communiceren we daarover zodra er duidelijkheid over is.

Wat gebeurt er met JIM Mobile?

Zowel JIM Mobile als Mobile Vikings blijven bestaan zoals vandaag.