Identificatie van mijn simkaart: Mag ik een simkaart aanvragen voor iemand anders, bijvoorbeeld voor mijn kind?

Je kunt een simkaart aanvragen voor iemand van je familie (je ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen), voor je echtgeno(o)t(e), voor iemand met wie je wettelijk samenwoont of voor iemand van wie je de voogd bent.