Heeft 5G impact op mijn gezondheid?

5G-gebruikers hoeven niet ongerust te zijn. Initieel zal 5G berusten op de frequenties die op dit moment al gebruikt worden voor 2G, 3G en 4G. De lancering van 5G in België gebeurt bovendien via frequentiebanden waar radio, televisie en wifi reeds op berusten. Dankzij tal van onderzoeken in de voorbije 30 jaar, weten we dat er geen schadelijke gevolgen zijn gevonden in dit frequentiebereik. 5G-stralingen zijn ook veel gerichter dan die van de voorgangers, wat concreet betekent dat er geen algemeen web van stralingen meer boven ons zal hangen.

Vastgelegde bovengrenzen elektromagnetisch veld
Heel wat wetenschappelijke organisaties, zoals in Europa de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), reguleren de blootstelling aan radiogolven afkomstig van mobiele netwerken en andere elektrische toestellen. Voor het elektromagnetisch veld dat gecreëerd wordt door 5G, zijn er bovengrenzen bepaald die al rekening houden met een ingebouwde veiligheidsmarge. Dankzij die strikte veiligheidsvereisten vormt het 5G-netwerk dus geen risico voor je veiligheid en gezondheid, wat ook door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt beaamd.

Controle
Naast de strikte reglementering, wordt de blootstelling aan radiogolven streng gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er ook op termijn geen gezondheidsrisico’s ontstaan. Elke dag wordt er bijkomend onderzoek gedaan naar de technologie om zo het minste gevaar op te sporen. Ten slotte hanteren de drie gewesten in België normen die nóg strenger zijn dan de internationaal afgesproken richtlijnen. Zo is België wat dat betreft vier keer zo streng als onze buurlanden, waardoor je je al zeker geen zorgen hoeft te maken tijdens het surfen!